Thursday, 28/01/2021 - 06:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Hòa Thịnh

Khảo sát chính thức, công nhận Trường Tiểu học Hòa Thịnh đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm học 2019 - 2020

Khảo sát chính thức, công nhận Trường Tiểu học Hòa Thịnh đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm học 2019 - 2020